Vrijwilligersvacaturebank

 

Vrijwilligersformulier


ToelichtingHet verdient aanbeveling zoveel mogelijk sectoren, doelgroepen en activiteiten aan te vinken. Dit vergroot de kans dat wij voor u een interessante vacature vinden. Zodra we een geschikte vacature voor u denken te hebben, nemen we contact met u op.

De vraag naar vrijwilligers wisselt voortdurend. Er komen geregeld nieuwe vacatures bij. Daarom is het nuttig het aanbod in de gaten te houden.

Al uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zijn te allen tijde na inloggen door u zelf in te zien, te wijzigen of verwijderen.

Vrijwilligersverzekering: voor alle inwoners van Noordenveld die vrijwilligerswerk doen heeft de gemeente een collectieve verzekering afgesloten.

Vrijwilligerswerk voor leerlingen
Als onderdeel van je schoolcarrière doe je bij verschillende verenigingen, organisaties vrijwilligerswerk. Door het doen van vrijwilligerswerk ervaar je wat leuk is, waar je misschien later in verder wilt. En daarnaast doe je ook iets voor een ander!

Vrijwilligersdiensten van Welzijn in Noordenveld

Vrijwillige Hulpdienst
De Vrijwillige Hulpdienst biedt hulp of gezelschap aan zieken, gehandicapten en ouderen. De vrijwilligers helpen een hulpvrager bij taken waar de directe omgeving onvoldoende aan toekomt.
Voorbeelden: iemand bezoeken, begeleiding naar het ziekenhuis, wandelen met of zonder rolstoel, boodschappen doen, voorlezen, oppassen bij een zieke of gehandicapte zodat een mantelzorger een uurtje voor zichzelf heeft.

Een medewerker van het VrijwilligersInformatiePunt neemt indien nodig contact op met de hulpvrager of diens contactpersoon om te beoordelen welke vorm van hulp het meest gewenst is. Vervolgens wordt bekeken welke vrijwilliger het best past bij de hulpvraag. Daarna wordt contact gelegd tussen beide partijen voor een onderlinge kennismaking.

De vrijwilligers worden in principe 1 à 2 maal per jaar gebeld of alles naar wens verloopt.

Klussendienst
De Klussendienst richt zich op ouderen en mensen met een beperking. Vrijwilligers komen bij inwoners van de gemeente Noordenveld langs voor huis-, tuin- en keukenklusjes die zij door omstandigheden niet zelf kunnen doen. Tegen een kleine vergoeding worden de klusjes door de vrijwilligers gedaan.
Voorbeelden van een klus zijn onder andere een lekkende kraan, een kapotte lamp, een piepende deur of een schilderij dat opgehangen moet worden. Ook kan men een beroep doen op vrijwilligers op het gebied van zaken met betrekking tot computers, printers, dvd's, tv-instellingen, afstandsbedieningen etc. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van vervelende kleine ongemakken die veelal blijven liggen en niet worden opgelost.

Buurtbemiddeling Deze dienst helpt bij lastige situaties tussen bewoners in de buurten.

Hulp bij invullen van belastingformulieren
Bij Welzijn in Noordenveld is een team vrijwilligers actief dat adviseert en helpt bij het invullen van belastingformulieren. Elke dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur is er in het Inwonersplein een inloopspreekuur. In sommige gevallen gebeurt dit ook bij mensen thuis.

Personenalarmering
Personenalarmering van WiN is bedoeld voor mensen die alleen wonen, wat ouder zijn, een handicap hebben, langdurig ziek zijn en bang zijn dat, in geval van nood, niemand iets merkt en ze geen hulp krijgen. Maar ook voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Het alarmeringstoestel wordt aangesloten op de vaste telefoon. De bewoner zoekt zelf minimaal twee hulpverleners (buren, familie) die in geval van nood willen komen. Verder moet er een contract worden afgesloten met een professionele hulpverlener, die, als de hulpverleners niet bereikbaar zijn, hulp kunnen verlenen. Alle hulpverleners dienen in het bezit te zijn van een sleutel van de woning.* verplichte velden
** u mag meerdere rubrieken invullen
Voorletter(s):
Tussenvoegsels:
Achternaam: *
m/v: mv
Telefoon: *
E-mail: *
Gebruikersnaam: *
Wachtwoord: *

Hoogste opleiding: lager (beroeps)onderwijs
mavo-havo-vwo
middelbaar beroepsonderwijs
hbo-universiteit
geen vooropleiding/onbekend

Voorkeur voor type vrijwilligerswerk **   Regulier vrijwilligerswerk   
  Vrijwilligerswerk voor leerlingen  
  Korte projecten   
  Vrijwillige Hulpdienst   
  Klussendienst   
  Invullen belastingformulieren  
  Personenalarmering  
  Buurtbemiddeling  

Sector **    natuur/milieu/dieren
   sport/recreatie
   educatie
   maatschappij/cultuur
   hulpverlening/zorg
   anders

Doelgroep **    kinderen 0-12
   jongeren 13-19
   volwassenen 20-55
   senioren
   nieuwe Nederlanders/vluchtelingen
   gehandicapten
   psych. patiènten
   dieren
   anders

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende activiteiten** :   begeleiding creatieve activiteiten
   administratie
   bestuur/leiding
   computerwerkzaamheden/techniek
   cultureel werk
   organisatie
   begeleiding sport en spel
   bezoekwerk
   vervoer
   begeleiding en/of hulpverlening
   informatie en advies
   verzorging
   algemene ondersteuning
   tuin en/of buitenwerk
   bar/horeca
   PR en/of voorlichting
   dierenverzorging
   natuur
   maaltijdverzorging
   peuterwerk
   verkoopwerk

Wanneer wilt u werken? **:   's Avonds
   Door de week
   In het weekend
   In overleg

Hoeveel tijd wilt u beschikbaar stellen?

Waar wilt u werken?**:   Norg
   Peize
   Roden
   Veenhuizen
   Anders

Opmerkingen
CAPTCHA neem de cijfers over in dit vak
VrijwilligersVacatureBank
Home
Contact
Over ons
tel.nr.: 0503176506
vip@welzijninnoordenveld.nl
Over het VIP
Help
F.A.Q.
Social Media
Volg ons op Facebook
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.